บ่อบอล เบาะนุ่มนิ่มเด็ก

บ่อบอล เบาะนุ่มนิ่มเด็ก

บ่อบอลทรงสี่เหลี่ยมพร้อมบันไดทางขึ้น

ขนาด : 3.0 x 3.0 x 0.60 เมตร
ราคา 59,000 บาท (รวมลูกบอลเกรดA ผลิตในประเทศไทย จำนวน 2000 ลูก)

 

 

 

Visitors: 102,895