เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง

ราคายุติธรรม

เครื่องเล่นเด็กเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสมอง ช่วยให้เด็กๆมีการเรียนรู้และช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวให้ มีความคล่องแคล่ว และฝึกเรื่องการทรงตัว รวมถึงยังเป็นเป็นสถานที่ผ่อนคลายความเครียดให้แก่เด็ก ๆ รับรู้และเปิดแห่งจินตนาการใหม่ๆ
สนามเด็กเล่นนั้น เป็นสถานที่สร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การคิดพิจารณา อย่างมีเหตุผล ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา (IQ) อีกทั้งยังเป็นสถานที่สร้างเสริมความสัมพันธ์กับเพื่อน ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม เปิดโลกทัศน์ทางสังคมให้แก่เด็ก

  • เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ราคายุติธรรม เครื่องเล่นเด็กเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสมอง ช่วยให้เด็กๆมีการเรียนรู้และช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวให้ มีความคล่องแคล่ว และฝึ...

  • เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น PRO0001-01.jpg
   เครื่องเล่นสนาม ชุด PRO-0001 ขนาด : 730 x 500 x 450 เซนติเมตร ราคาปกติ 700,000 บาท ลดเหลือ 369,000.- * ราคานี้ รวมvat7% และ ค่าขนส่งและติดตั้งทั่วไทย** ลูกค้าในกทม.และปริมลฑล มีส่ว...
  • เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น PRO0002-01.jpg
   เครื่องเล่นสนาม ชุด PRO-0002 ขนาด : 780 x 650 x 380 เซนติเมตร ราคาปกติ 700,000 บาทลดเหลือ 335,000.- * ราคานี้ รวมvat7% และ ค่าขนส่งและติดตั้งทั่วไทย** ลูกค้าในกทม.และปริมลฑลมีส่วนล...
  • เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น PRO0003-01.jpg
   เครื่องเล่นสนาม ชุด PRO-0003 ขนาด : 790 x 450 x 350 เซนติเมตร ราคาปกติ 550,000 บาทลดเหลือ 275,000.- * ราคานี้ รวมvat7% และ ค่าขนส่งและติดตั้งทั่วไทย** ลูกค้าในกทม.และปริมลฑลมีส่วนล...
  • เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น PRO0004-01.jpg
   เครื่องเล่นสนาม ชุด PRO-0004 ขนาด : 600 x 450 x 490 เซนติเมตร ราคาปกติ 450,000 บาทลดเหลือ 265,000.- * ราคานี้ รวมvat7% และ ค่าขนส่งและติดตั้งทั่วไทย** ลูกค้าในกทม.และปริมลฑลมีส่วนล...
  • เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น PRO0005-01.jpg
   เครื่องเล่นสนาม ชุด PRO-0005 ขนาด : 680 x 240 x 450 เซนติเมตร ราคาปกติ 400,000 บาทลดเหลือ 190,000.- * ราคานี้ รวมvat7% และ ค่าขนส่งและติดตั้งทั่วไทย** ลูกค้าในกทม.และปริมลฑลมีส่วนล...
  • เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น PRO0006-01.jpg
   เครื่องเล่นสนาม ชุด PRO-0006 ขนาด : 890 x 210 x 400 เซนติเมตร ราคาปกติ 500,000 บาทลดเหลือ 225,000.- * ราคานี้ รวมvat7% และ ค่าขนส่งและติดตั้งทั่วไทย** ลูกค้าในกทม.และปริมลฑลมีส่วนล...
  • เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น PRO0007-01.jpg
   เครื่องเล่นสนาม ชุด PRO-0007 ขนาด : 780 x 500 x 470 เซนติเมตร ราคาปกติ 500,000 บาทลดเหลือ 250,000.- * ราคานี้ รวมvat7% และ ค่าขนส่งและติดตั้งทั่วไทย** ลูกค้าในกทม.และปริมลฑลมีส่วนล...
  • เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น PRO0008-01.jpg
   เครื่องเล่นสนาม ชุด PRO-0008 ขนาด : 980 x 600 x 580 เซนติเมตร ราคาปกติ 700,000 บาทลดเหลือ 335,000.- * ราคานี้ รวมvat7% และ ค่าขนส่งและติดตั้งทั่วไทย** ลูกค้าในกทม.และปริมลฑลมีส่วนล...
  • เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น PRO0009-01.jpg
   เครื่องเล่นสนาม ชุด PRO-0009 ขนาด : 550 x 500 x 350 เซนติเมตร ราคาปกติ 350,000 บาทลดเหลือ 189,000.- * ราคานี้ รวมvat7% และ ค่าขนส่งและติดตั้งทั่วไทย** ลูกค้าในกทม.และปริมลฑลมีส่วนล...
  • เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น PRO0010-01.jpg
   เครื่องเล่นสนาม ชุด PRO-0010 ขนาด : 590 x 500 x 400 เซนติเมตร ราคาปกติ 500,000 บาทลดเหลือ 250,000.- * ราคานี้ รวมvat7% และ ค่าขนส่งและติดตั้งทั่วไทย** ลูกค้าในกทม.และปริมลฑลมีส่วนล...

ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กอนุบาล พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการและลูกค้าเอกชน อาทิเช่น หมู่บ้าน คอนโด และสวนสาธารณะ เพื่อให้ลูกหลานเราได้มีเครื่องเล่นสนามที่มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ

************************

Visitors: 102,102