สนามเด็กเล่น6x6เมตร

เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง

ขนาด : กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6เมตร และสูง 3.8 เมตร

เครื่องเล่นเด็กนี้ ประกอบไปด้วย สไลเดอร์ทุกแบบ (สไลเดอร์อุโมงค์ท่อ , สไลเดอร์รางเดี่ยว , สไลเดอร์รางคู่ , และสไลเดอร์วนเกลียว) พร้อมชุดปีนป่าย เพื่อให้เด็กๆได้เล่นในรูปแบบที่หลากหลาย

- โครงสร้างของ เครื่องเล่นเด็ก ผลิตจากเหล็กหนาอย่างดี ชุบด้วยกัลวาไนซ์ (การเคลือบพื้นผิวเหล็กด้วยสังกะสีเพื่อป้องกันสนิม) และอบด้วยสีฝุ่น Powder Coating ที่อุณหภูมิ 200 องศา ลบเหลี่ยมมุมคม ป้องกันอันตราย

- ชิ้นส่วนพลาสติก ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน( Polyethylene ,LLDPE) เป็นพลาสติกชนิดเดียวกันกับถังบรรจุน้ำ ผสมสารป้องกันยูวีที่ไม่เป็นอันตรายต่อการสัมผัส ลดการซีดจางต่อแสงแดด สามารถวางไว้กลางแจ้งได้

รูปแบบที่ 1

1. ของเล่นสนามกลางแจ้ง ชุด "คอมโบ01"

ขนาดของเครื่องเล่น : กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.8 เมตร

ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ ( Safety Zone ) : 8 x 8 เมตร

ราคา :::: 299,000 .- (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
จากราคาปกติ 490,000 บาท

 

คุณลักษณะเครื่องเล่นสนาม ประกอบด้วย ::

1. สไลเดอร์รางเดี่ยว ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

2. สไลเดอร์รางคู่ ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

3. สไลเดอร์อุโมงค์สไล ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

4. สไลเดอร์วนเกลียว ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

5. ปีนป่ายพลาสติก ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

6. ปีนป่ายจานบินยูเอฟโอ ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

7. ผนังกันตก ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด

8. หลังคาพลาสติก ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

9. อุโมงค์ท่อลอดเชื่อมสถานี ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

10. พลาสติกประดับหัวเสา ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด

11. เสาโครงสร้าง ผลิตจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ อบสีฝุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 14 ต้น

12. บันไดทางขึ้นพร้อมราวจับ ผลิตจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ อบสีฝุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

14. แผ่นพื้นสี่เหลี่ยม ผลิตจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ อบสีฝุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชุด

*********************************************************************************************************

รูปแบบที่ 2

1. ของเล่นสนามกลางแจ้ง ชุด "คอมโบ02"

ขนาดของเครื่องเล่น : กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.8 เมตร

ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ ( Safety Zone ) : 8 x 8 เมตร

ราคา :::: 299,000 .- (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
จากราคาปกติ 490,000 บาท

 

คุณลักษณะเครื่องเล่นสนาม ประกอบด้วย ::

1. สไลเดอร์รางเดี่ยว ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

2. สไลเดอร์รางคู่ ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

4. สไลเดอร์วนเกลียว ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

5. ชุดบาโหนปีนป่าย ผลิตจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ อบสีฝุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

7. ผนังกันตก ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด

8. หลังคาพลาสติก ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

9. อุโมงค์ท่อลอดเชื่อมสถานี ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

10. พลาสติกประดับหัวเสา ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด

11. เสาโครงสร้าง ผลิตจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ อบสีฝุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 14 ต้น

12. บันไดทางขึ้นพร้อมราวจับ ผลิตจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ อบสีฝุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

14. แผ่นพื้นสี่เหลี่ยม ผลิตจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ อบสีฝุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด

*********************************************************************************************************

เอกสารรับรองคุณภาพจากโรงงาน

- เอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตฯ หรือเอกสารแสดงการเป็นผู้ผลิตฯ

- หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตฯ และแสดงเอกสารรับรองการควบคุมคุณภาพการผลิต ISO 9001:2008 STANDARD , ISO 14001:2004, และ OHSAS 18001 : 2007 

รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม

ติดต่อผู้ขาย : 061-4929695

Line ID: waraths

บริษัท สมาร์ท คิดส์ อีโวลูชั่น จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน
#เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง #ของเล่นสนามสำหรับเด็กปฐมวัย #เครื่องเล่นเด็กสำหรับเด็กอนุบาล #เครื่องเล่นเหล็กกลางแจ้ง #จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กเล็ก #ของเล่นเด็กอนุบาล #ของเล่นสนาม

Visitors: 103,391