ชุดรวมเครื่องเล่น02

เครื่องเล่นสนามชุดรวมมิตรหรรษา

 

ราคาปกติ 800,000 บาท 
ราคาส่งเหลือ 320,000 บาท 

 รวมติดตั้ง

ราคานี้ยังไม่รวม Vat และค่าขนส่ง (คิดตามระยะทาง)

 

สนามเด็กเล่น เสริมสร้างพัฒนาการ
เครื่องเล่นสนามเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับเด็กในวัยเรียน สำหรับ พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 15X15 เมตร

 ประกอบด้วย:

เครื่องเล่น สนามชุดใหญ่ “รวมมิตรหรรษา” จำนวน 1 ชุด

ขนาดเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว มีขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความยาว 7.30 เมตร
1. เสาโครงสร้างหลักทำจากเหล็ก เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 85 ซม. อบสีฝุ่น POWDER COATED สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก มีฝาครอบหัวเสา กันนำ้เข้าฯ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป จำนวน 16 ต้น
2. แผ่นพื้นสี่เหลี่ยม จตุรัส ขนาดกว้างยาว 89 ซม. หนา 6.3 ซม. สำหรับเป็นฐานเครื่องเล่นทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยง
แม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ลดการซีจางจากแสงอาทิตย์ มีลักษณะกันลื่น และระบายนำ้ได้ดี นำ้ไม่ท่วมขังในฐาน จำนวน 3 ชุด
3. แผ่นพื้นสามเหลี่ยม ขนาด กว้าง 76 ยาว 80 ซม. หนา 6.5 ซม.
สำหรับเป็นฐานเครื่องเล่นทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยง
แม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LLDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ลดการซีจางจากแสงอาทิตย์ มีลักษณะกันลื่น และระบายนำ้ได้ดี นำ้ไม่ท่วมขังในฐาน จำนวน 2 ชุด
4. ผนังทางออก สำหรับแผ่นพื้นสูง 40 ซม.ทำจากพลาสติก HDPE เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 105 ซม. จำนวน 1 ชุด
5. มือจับกันตก ทำจากพลาสติก HDPE เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 10 ซม. สูง 40 ซม.
6. ทางออกสไลเดอร์ ทำจากพลาสติก HDPE SHEET เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 87 ซม. สูง 100 ซม. จำนวน 2 ชุด
7. หลังคาบับเบิ้ล ซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard เนื้อหนา 10 มิลลิเมตร ตัดฉลุลวดลาย ฟองอากาศ ทรงกลม บนหลังคา ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 80 ซม. จำนวน 2 ชุด
8. บันไดทางขึ้น สำหรับความสูง 80 ซม.ซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard เนื้อหนา 10 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 50 ซม. ยาว 45 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ชุด
9. กระดานลืน ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ขนาด กว้าง 53 ซม. ยาว 145 ซม. ขอบสูง 26 ซม. จำนวน 1 ชุด
10. กระดานลืน ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ขนาด กว้าง 64 ซม. ยาว 200 ซม. ขอบสูง 58 ซม. ติดตั้งที่ความสูงของฐาน ระดับ 1.20 เมตร จำนวน 1 ชุด
11. อุโมงค์สไลเดอร์ ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ติดตั้งที่ความสูงจากพื้น ประมาณ 120 ซม. ขนาด ท่อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 ซม. เมื่อนำมาประกอบเป็นสไลเดอร์แล้ว ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร จำนวน 1 ชุด
12. บาร์โหน เหนือศรีษะ ทำจากพลาสติก HDPE เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 198 ซม. ขอบสูง 17 ซม. จำนวน 1 ชุด
13. บาร์โหนแนวตั้ง แบบปริงกลม ทำจากเหล็กท่อกลมเนื้อหนา ดัดเป็นวงกลม คล้ายสปริง อบสีฝุ่น POWDER COATED สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก จำนวน 1 ชุด
14. ท่อคลานเชื่อมฐานทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ขนาด ท่อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 ซม. นำมาต่อประกอบไม่น้อยกว่า 3 ท่อน เมื่อประกอบกันแล้วความยาวไม่น้อยกว่า 185 ซม. จำนวน 1 ชุด
15. ผนังกันตก Tic Tac Toe ทำจากพลาสติก HDPE SHEET เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร และ พลาสติก LMDPE โพลีเอทธีลีน ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 100 ซม. จำนวน 1 ชุด
16. ผนังกันตก เกมส์ สร้างสรรค์ Maze Panel.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ตัดฉลุลวดลายของเกมส์ ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 92 ซม. จำนวน 1 ชุด
17. ผนังกันตก ลายรูปรั้วซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ตัดฉลุลวดลายรั้ว ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 92 ซม. จำนวน 1 ชุด
18. ผนังกันตก ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ตัดฉลุลวดลา ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 92 ซม. จำนวน 1 ชุด
19. ฐานเสากลม ทำจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 8 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14.5 ซม. จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ชุด

เครื่องเล่น ปีนป่ายเชือกด้านพร้อมบาร์โหน จำนวน 1 ชุด
ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 110 เซนติเมตร ความยาว 140 เซนติเมตร
ความสูง 140 เซนติเมตร
1. โครงสร้างเหล็กทำจากเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มิลลิเมตร อบสีฝุ่น POWDER COATING
2. เชือกใย ขนาดความหนาของเชือกไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
3.อุปกรณ์ยึดเชือกปีนป่ายเป็นรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ทำด้วยพลาสติกเหนียวเกรด PP COPO ผิวเป็นหลุมสามเหลี่ยมปลายมนไม่น้อยกว่า 8 หลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 32 ลูก
4.บาร์ปีนป่ายเหนือศรีษะ ทำจากเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร POWDER COATING สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก ตามมาตรฐาน EN71-3
เครื่องเล่น ชิงช้า 2 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 180 เซนติเมตร ความยาว 300 เซนติเมตร ความสูง 190 เซนติเมตร
1. โครงสร้างเสาเหล็กทำจากเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 58 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มิลลิเมตร อบสีฝุ่น POWDER COATING
2. คาน ทำจากเหล็กกล่องเนื้อหนา อบสีฝุ่น POWDER COATING
3. ที่นั่งชิงช้าพลาสติกแบบแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 14 ยาว 65 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติกเนื้อเหนียว มีลักษณะเป็นแผ่น โค้งรับเวลานั่ง โซ่ที่ใช้มีขนาดหนาแข็งแรง ชุบกันสนิมและชุบยางสังเคราะห์หรือพลาสติกช่วงมือจับไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ประกอบกับคาน ด้วยระบะะข้อเหวี่ยงชิงช้า แบบอัดลูกปืนลดแรงเสียดทาน เพื่อลดการเสียดสี เวลาแกว่ง

เครื่องเล่น ไม้กระดก จำนวน 2 ชุด
ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 30 เซนติเมตร ความยาว 180 เซนติเมตร ความสูง30 เซนติเมตร
1. คานไม้กระดกทำจากเหล็กทำกล่อง เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 8x8 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มิลลิเมตร อบสีฝุ่น POWDER COATING
2. มือจับและ กันตัวกระแทรกพื้น ทำจากเหล็กท่อกลม เนื้อหนา อบสีฝุ่น POWDER COATING
3.ที่นั่งทำจากพลาสติก HDPE SHEET เนื้อหนา ตัดเป็นรูปที่นั่ง
4. ฐานสปริง และสปริง เป็นแบบ สปริงคู่ แข็งแรง อบสีฝุ่น POWDER COATING


เครื่องเล่น สปริงโยกเยกรูปสัตว์ จำนวน 3 ชุด
ขนาดเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว มีขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ความยาว 0.40 เมตร สูง 0.60 เมตร
คุณลักษณะ
1. ตัวสัตว์ ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ตัดฉลุลวดลาย ปลานีโม่ ขนาด กว้าง 97 ซม. ยาว 115 ซม. สูง 80 ซม. จำนวน 1 ชุด
2. สปริง และฐานยึดพื้น ทำจาก เหล็ก อบสีกันสนิม POWDER COATED สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard

 

 

 

ติดต่อ วรัท 061-4929695
Line ID : waraths
Email : smartplaytoy@gmail.com

 

Visitors: 89,739