ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา ( Reference )

1. โรงแรม Le Méridien Suvarnabhumi, Bangkok 

2. สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่

3. kiz venture park ราชพฤกษ์

 

4. เครื่องเล่นสนาม ณ โรงเรียนบ้านกระจาย จ.ยโสธร

 5. โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย

 

6. ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมษายน 2561

 

7. โรงเรียนวัดใต้ กรุงเทพฯ มีนาคม 2561

 

8.โรงเรียนวัดคันนายาว จังหวัดกรุงเทพฯ

9. โรงเรียนวัดจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

10.  โรงเรียนบ้านเมืองชุม จังหวัดเชียงราย

 

11. สำนักงานเทศบาลตำบลโคกมะกอก จังหวัดปราจีนบุรี

 

Visitors: 102,102